Iskolánkról
Home.Iskolánkról.Pedagógusaink.Diákok.Faliújság.Pályázatok.
"Legyünk értékeinket megőrző
      fejlődő, sokszínű iskola,
ahol legfőbb érték, a gyermek."

Történetünk:  

     A legrégibb feljegyzések iskolánkról 1918-ból valók. A faluban 3 egyházi iskola működött: görög katolikus, római katolikus és református. A mi iskolánkat a görög katolikus egyház tartotta fenn. 1945-46-os tanévben az általános iskolai képzés mellett iparos tanonciskola is működött az intézményünkben. Az 1948-49-es tanévtől az államosítás után újfehértói 3.sz. Általános Iskola néven szerepel, 8 évfolyammal.
     Az 1955-56-os tanévtől a Vasvári Pál Általános Iskola nevet viseli. Az 1970-es években az iskola fokozatosan bővült napközis épülettel, konyhával, tornaszobával. 1987-ben új 8 tantermes épületet kaptunk a Kökény út 22. szám alatt, mellyel lehetőség nyílt a váltott tanítás megszüntetésére. Szaktantermek, tornaterem, számítástechnika terem, könyvtár biztosította a színvonalas oktatás feltételeit. A 400 fős konyha és az ebédlő is ebben az épületben működik. Ezzel egy időben az alsó tagozat nyolc osztálya a két régi épületben maradt, itt folyt tovább az oktatásuk. Ezekhez az épületekhez tágas udvar tartozott, ahol lehetőség volt a gyerekek mozgásigényének kielégítésére.
     A 2003-2004-es tanév határkő volt iskolánk életében. Az addigi három egymástól különálló épületet egy modern, központi építmény váltotta fel. Minden osztály külön tantermet kapott, de léteznek szaktantermek is (rajz, informatika, angol, német, ének, természetismereti előadó, könyvtár, tornaterem és tornaszoba). Épült egy új atlétika pálya, amely versenyek lebonyolítására is alaklamas. Délután napközis foglalkozások és tanulószoba várja a gyerekeket. Iskolánkban a felső tagozatban emeltszintű matematika oktatás folyik. Első osztálytól kezdve informatika órákon ismerkednek tanulóink a számítógépekkel.A tanórákon és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű diákok fejlesztését is.
    Újabb változást 2004. júliusa hozott. Újfehértó város Önkormányzatának Képviselő-testületi döntése alapján 2004. július 01-től összevonta a településen addig működő 4 általános iskoláját és a zene- és művészeti iskolát. Az új intézmény neve: Általános és Művészeti Iskola, mely egy többcélú, közös igazgatású közoktatási intézmény lett. Így iskolánk is ennek az intézménynek a tagintézménye.
     2005. július 01-től az Általános és Művészeti Iskola pedagógigai szakszolgálatot is ellát, így tanulóik fejlesztése az intézmény keretein belül valósítható meg.
     Iskolánk az összevonást követően is megőrizte szakmai autonómiáját. 1987-től a felső tagozaton, évfolyamonként 1-1 osztályban szakosított tantervű matematikaoktatás folyik. Diákjaink a 4. évfolyamtól német és angol idegen nyelvet tanulnak csoportbontásban. A 2000/2001-es tanévtől - első osztálytól kezdődően - informatika tantárgy keretében számítástechnikai ismereteket nyújtunk tanulóinknak. Ennek érdekében folyamatosan fejlesztjük eszközparkunkat. 1996. november végén az Internetre is rákapcsolódtunk.
     Tornatermünk és sportpályánk egész nap fogadja diákjainkat tömeg- és versenysportra. A diákélet színesebbé tételét a jól működő önkormányzat segíti.
     A gyerekek heterogén szociális környezetből, nagyon eltérő családi háttérrel kerülnek hozzánk. Nevelő-oktató munkánk ehhez a helyzethez igazodik. A tanórákon és tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló diákok felzárkóztatását, ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességűek fejlesztését is.
     Iskolánk hosszú múltja alatt többször változtak az iskola falai, épületei, neve, de nem változott a benne munkálkodó pedagógusok fő célja: emberséget és tudást adni a felnövő diákjainknak.
top
top